Historie radioklubu Znojmo

Historie našeho radioklubu OK2KZO i s okolnostmi, které vzniku RK předcházely. vzhledem ke značnému časovému odstupu a nedostatku historických materiálů mohou být některé skutečnosti neúplné nebo nepřesné, budeme se snažit je průběžně doplňovat tak, jak se nám podaří další informace shromáždit. Pokud by někdo s čtenářů měl možnost jakýmkoliv způsobem naše povídání doplnit (foto, písemné materiály, vzpomínky pamětníků) budeme velice rádi a kontaktujte nás prosím na ok2uxo@seznam.cz.


Počátky radioamatérského hnutí ve Znojmě a okolí lze vysledovat již v období před druhou světovou válkou. V callbooku z roku 1935 najdeme aktivní  radioamatéry, z nich někteří se významnou měrou podíleli zejména na poválečném rozšíření tohoto sportu ve Znojmě a okolí. Jsou to:

 • OK2CC – (Znojmo) Pavlíček Jaroslav RP23 
 • OK2LK – (Znojmo) Kavan Otto RP 180
 • OK2ZZ – (Znojmo) Šebesta V.

Pro zajímavost uvádím, že v roce 1935 bylo v tehdejší ČSR celkem 171 radio amatérů s koncesí, z toho 103 v OK1 (Čechy), 54 v OK2 (Morava a Slezsko), 13 v OK3 (Slovensko) a 1 v OK4 (Podkarpatská Rus)      Radioamatérské hnutí získávalo na čím dál větší popularitě, v roce 1936 přibývají OK2VZ Vrba Antonín (Mašovice u Znojma) a RP15 (Znojmo) MUC. Václavík Zdeněk. 

Druhá světová válka znamenala přerušení svobodné činnosti radioamatérů, odebrání koncesí a zařízení a často i věznění nebo i smrt. Po válce i ve Znojmě radioamatéři naplno obnovili činnost: 

BŘEZEN 1947 

Schůzky zájemců a KV vysílání, přítomno vždy 15 zájemců, dotaz RP 1226 praporčíka Harta na ústředí ČAV co je potřeba k ustanovení odbočky. 


DUBEN 1947

Vrba Antonín, OK2VZ, zasílá první přihlášky nových členů do ČAVu, ve Znojmě probíhá kurz morze za pravidelné účasti asi 15 členů 2x týdně (st a pá od 19 do 20 hod.) Činnost je propagována ve výloze radioobchodu firmy Matyasko. V té době jsou ve Znojmě aktivní  OK2VZ a OK2SJ a další tři čekají na koncesi. 

ZÁŘÍ 1947
Byl vznesen dotaz z ústředí ČAV na zřízení případné odbočky ve Znojmě. Adresováno na jednatele řípravného výboru ČAV Jana Harta, pozdějšího OK2HS. 

LISTOPAD 1947
Schválen přípravný výbor odbočky a poté schváleno ústředím ČAV vytvoření odbočky ČAV ve Znojmě a to s působností pro okresy Mikulov, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Dačice.

BŘEZEN 1948
Pokusy v pásmu 5 m provádí OK2HS, OK2SJ a OK2PO 

BŘEZEN 1948
Vzhledem ke změně politických poměrů došlo na ÚV ČAV k ustanovení akčního výboru, odvolání a výměna stávajících funkcionářů, počátek změn a postupné likvidace ČAVu 

4. DUBEN 1948
Ustanovena odbočka ČAV ve Znojmě, předseda OK2VZ, místopředsedkyně OK2RC, jednatel Jan Hart OK2HS. Odbočka má kolem 20 členů.

KVĚTEN – ČERVEN 1948
Členové odbočky – již i s nově přidělenými značkami pomáhají zajišťovat spojovací služby v pásmu 56MHz při znojemských motocyklových závodech „Zborovský závod“. Účast OK2HS, OK2PO, OK2VZ a OK2SJ. 

ZÁŘÍ 1948
Prosba ing. Schäferlinga, OK1AA o spolupráci při pokusech na tehdejších „UKV pásmech“ 56, 112, 224 a 408MHz. Není však známo, zda v té době měla odbočka ČAV potřebné vybavení pro vysílání a poslech na pásmech 112, 224 a 408 MHz. 

PROSINEC 1948
Oznámení o to, že OK2VZ je delší dobu nezvěstný (emigroval)  

26.12.1948
Předsedou odbočky ČAV zvolen OK2PO Podroužek Ignác, jednatel je OK2ZJ Slavík Jaroslav, čestný předseda odbočky je oblíbený OK2LK ing. Otto Kavan. Ten také podporuje odbočku nákupem vybavení (stůl a elektrotechnický materiál) a stavbou přijímačů. Projednává zřízení samostatné odbočky v nedalekých Moravských Budějovicích 

1949
V callbooku z tohoto roku jsou uvedeni následující radioamatéři ve Znojmě a okolí: 

 • OK2HS (Znojmo) Hart Jan – odebrána koncese 
 • OK2LK (bydliště Brno) ing. Kavan Otto
 • OK2PO (Znojmo) Podroužek Ignác
 • OK2PV (Znojmo/p?) Pelikán Vojtěch
 • OK2RC (Moravské Budějovice) Runkasová Emilie
 • OK2VZ (Mašovice u Znojma) Vrba Antonín – emigroval
 • OK2ZJ (Znojmo) Slavík Jaroslav

 BŘEZEN 1949
Členové odbočky – koncesionáři OK neposlali místopřísežné prohlášení a proto je činnost pobočky od začátku roku omezena.Odebrány koncese předsedy OK2PO, jednatele OK2ZJ, technického vedoucího OK2KZ a knihovníka OK2BLF. Místně příslušná KSR Brno zabavila těmto koncesionářům zařízení.

ČERVENEC 1949
Vráceny koncese a činnost pobočky obnovena, nevrácena pro OK2BLF Jednou týdně probíhá pro zájemce výcvik morse.

ÚNOR 1950
Plánovaný odbočkový kolektivní vysílač, ručitel OK2KZ Křižka Bedřich. Žádost zaslána na ústředí ČAV, ústředí sděluje, že značka OK2OZN je dosud volná. 

1950
Činnost ČAV se začíná ještě více politizovat 

DUBEN 1950
ing. Kavanovi, OK2LK odebrána koncese, odbočka ČAV neúspěšně protestuje. 

KVĚTEN 1950
Odbočku vede jednatel OK2ZJ Slavík Jaroslav, začlenění odbočky ČAV do ROH.

ČERVEN 1950
Předseda OK2PO a jednatel OK2SJ odchází mimo Znojmo, výbor je pozměněn. Předsedou zvolen Vítek Emil (pozdější OK2VZ) a jednatelem Svoboda Antonín, OK2BAS, později Coufal Karel. 

LEDEN 1951
Centrální začlenění odboček a kroužků ČAV do závodních klubů ROH.

LEDEN 1952
Znojemská odbočka ČAV přejmenována na Českoslovenští radioamatéři při Brněnské obchody potřebami pro domácnost, dříve Elektra a začleněna do nové organizace SARm (asi původní nebo chybný název pro Svazarm). V té době vede bývalou odbočku Vítek Emil, činnost ČRA spočívá hlavně v nácviku telegrafie, v odbočce není žádný radioamatér s platnou koncesí. 

KVĚTEN 1952 
Vedoucí odbočky je nově OK2HQ Halás Theodor, ČRA se zúčastní v tomto roce i PD – slyšeny dvě stanice, spojení navázáno nebylo. Do doby konání PD nebyly zkoušky na RO vykonány pro nevyřízení koncese na kolektivní vysílač, s koncesí pouze OK2HQ.  

ŘÍJEN 1952 
Na schůzi projednáno začlenění ČRA do Svazarmu. ČRA má 27 členů včetně členů z Vranova nad Dyjí. 

LISTOPAD 1952
Vydány nová vysvědčení Svazarmu a nové koncese pro: 

 • OK2HQ Halás Theodor 
 • OK2KT Kmoníček František
 • OK2KU Kunc Karel

PROSINEC 1952
ČRA přejmenována na Základní organizaci Svazarmu č.1, Kollárova 22, Znojmo 

LEDEN 1953
Předseda ZO Svazarmu č.1 ve Znojmě Vítek Emil

1.5.1953
Vydána koncese pro Radioklub OK2KZO – radiosekce OV Svazarmu. Zodpovědný operátor OK2HQ Halás Theodor.

PROSINEC 1953
 

Hlasování o novém výboru organizace. Místo OK2HQ, který bydlí mimo Znojmo zvolen Vaňkát, OK2HQ zůstává jako ZO. Dosud není v provozu kolektivní vysílač na 3,5 MHz, radioklub má v té době 21 členů bez členů z Vranova nad Dyjí.

14.4.1954
Ustavující schůze pro Okresní radioklub – klub rádia OK2KZO

1954

Polní den a jiné akce.

1956 – 1957
Luboš OK2LC a Vláďa OK2UXO poslali zajímavou fotografii i s popisem osob – členů radioklubu. Fotografie dle Luboše pochází z let 1956 – 1957. Podobných fotografií by to chtělo více, ať je historie našeho radioklubu a radioamatérské dění ve Znojmě vidět.